Need cần là có 0707079892
KARAOKE LASVEGAS

Tổ 4 ấp Suối Đá xã Dương Tơ TP. Phú Quốc

🎤 Trung tâm giải trí Karaoke Lasvegas nơi vui chơi đẳng cấp nhất Phú Quốc.