Need cần là có 0932897699

Quy định chung

**QUY ĐỊNH CHUNG** **
I- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NEED** 
 **Need - Hệ Thống Kết Nối Toàn Diện:** 
- Need là một hệ thống phần mềm giúp kết nối người dùng và nhà cung cấp trên toàn hệ thống, mang lại trải nghiệm tìm kiếm và sử dụng dịch vụ một cách nhanh nhất, gần nhất và tiện lợi nhất. 
- Mục tiêu giúp người dùng giảm chi phí và đặc biệt kiếm được thu nhập thụ động từ hệ thống F1 thông qua giới thiệu.

**II- QUY ĐỊNH NGƯỜI DÙNG** 
1. **Đăng Ký Người Dùng:** 
- Cam kết đăng ký tài khoản bằng số điện thoại chính chủ, có tài khoản zalo và sử dụng thường xuyên. 
- Không được tạo tài khoản ảo hoặc số điện thoại không có thực. 
- Mỗi người chỉ được tạo một (1) tài khoản người dùng duy nhất trên hệ thống Need.vn, ngoại trừ có nhiều NCC.
- Không tạo tài khoản F1 từ tài khoản của chính mình.
- Không được thay đổi F0 của mình.
2. **Cập Nhật Chi Tiêu:**
- Cập nhật số tiền ngay sau khi đã thanh toán cho nhà cung cấp.
- Cam kết cập nhật đúng tổng số tiền đã chi trả cho nhà cung cấp.
- Không được cấu kết với nhà cung cấp thay đổi giá trị đơn hàng. 

3. **Thao Tác Trên Hệ Thống:** 
- Không thao tác quá nhiều gây nhầm lẫn đơn hàng, khi muốn test hệ thống, vui lòng ghi chữ "need" hoặc số 123 vào phần ghi chú khi tạo đơn hàng. 
- Tạo đơn hàng trước 30 phúc so với thời gian thanh toán cho dịch vụ cung cấp tại chỗ.
4. **Trung Thực và Cập Nhật Thông Tin:** 
- Không gian dối, lừa gạt trong suốt quá trình hoạt động trên NEED. 
- Cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân để hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn. 

5. **Rút Tiền và thời gian**
- Người dùng được rút tiền lần đầu khi tổng tài sản đạt trên 500k, từ lần rút thứ hai trở đi sẻ không bị hạn chế.
- Phí 5k trên một lần rút tiền
- Tạm giữ lại tối thiểu 100k trong tổng tài sản khi rút tiền
- Thời gian xử lý và chuyển khoảng trong 24h
- Hình thức chuyển khoản từ tài khoản 

**III- QUY ĐỊNH NHÀ CUNG CẤP** 
1. **Chất Lượng Dịch Vụ:** 
- Cam kết cung cấp dịch vụ, sản phẩm uy tín đúng chất lượng, trọng lượng và nhanh chóng. 
- Không được phân biệt đơn hàng.
- Hạn chế từ chối cung cấp dịch vụ quá nhiều lần trong ngày.

2. **Trách Nhiệm Đối Với Đơn Hàng:** 
- Cam kết chi trả đầy đủ % chiết khấu như đã thống nhất từ ban đầu.
- Không cấu kết với người dùng thay đổi trạng thái đơn hàng hoặc giá trị thanh toán. 
- Luôn cập nhật, thay đổi trạng thái và giá sản phẩm khi có sự thay đổi. 
- Xác nhận ngay sau khi có thông báo cập nhật từ người dùng.

3. **Giao Tiếp Hiệu Quả:** 
- Gọi ngay tư vấn cung cấp dịch cho người dùng khi có đơn hàng mới. 
- Giao tiếp lịch sự, văn minh với người dùng và toàn hệ thống.

4. **An Toàn và đảm bảo** 
- Đảm bảo an toàn khi cung cấp dịch vụ. 
- Cung cấp đúng ngành nghề đã đăng ký.

 **IV- HÌNH THỨC THƯỞNG PHẠT** 
1. **Hình Thức Thưởng Chung:** 
Thưởng 50k khi tạo tài khoản thành công.
- Ngay sau khi đăng ký thành công trên Need, người dùng sẽ nhận được một khoản thưởng là 50,000 VNĐ trực tiếp vào tài khoản.
Thưởng F1 - 5k/tài khoản.
- Mỗi khi bạn giới thiệu một người dùng mới và họ tạo tài khoản thông qua liên kết hoặc mã QR của bạn, bạn sẽ nhận được một khoản thưởng là 5,000 VNĐ cho mỗi tài khoản F1.
Thưởng từ giao dịch của bạn.
- Người dùng được nhận lại 3% trên tổng số % chiết khấu của nhà cung cấp, chi trên đơn hàng đó.
Thưởng từ giao dịch của F1
- Bạn được thưởng 3% trên tổng số % chiết khấu của nhà cung cấp, chi trên đơn hàng của F1 của bạn.
Thưởng khi tố cáo vi phạm
- Bạn được thưởng 50%/ tổng số tiền đã tịch thu của người vi phạm, khi bạn chứng minh được người đó sai phạm các quy định của Need.

2. **HÌNH THỨC PHẠT CHUNG**
a. Lần thứ nhất - Tạm khóa tài khoản 24h:
- Áp dụng khi tài khoản vi phạm các quy định của Need.
b. Lần thứ hai - Tạm khóa tài khoản 72h và tịch thu 50% tổng tài sản:
- Đối với vi phạm lần hai, tài khoản sẽ bị tạm khóa trong 72 giờ và 50% tổng số tiền của tài khoản sẽ bị tịch thu.
c. Lần thứ ba - Xóa tài khoản và tịch thu 100% tổng tài sản:
- Trường hợp nếu tài khoản vi phạm quy định lần thứ ba, tài khoản sẽ bị xóa và tịch thu toàn bộ tài sản, bao gồm cả F1.